เกี่ยวกับ Arii Shopping Mall

ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความทันสมัยและสถานการณ์โควิด ทำให้พฤติกรรมการช้อปปิ้งของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
จากการซื้อของตามห้างในรูปแบบเก่าที่ประสบปัญหาทั้งเรื่องของโรคระบาด รวมไปถึงการจราจร ทำให้ไม่อยากออกจากบ้าน ไม่อยากเสียเวลา
ไม่อยากเสี่ยงต่อการติดเชื้อ รวมถึงสินค้าอาจจะมีให้เลือกจำกัดในแต่ละสาขาที่ตัวเองสะดวก

Arii Shopping Mall แพลตฟอร์มที่จำหน่ายสินค้าและบริการเพื่อเสริมสุขภาพ โดยมีการแยกหมวดหมู่ออกเป็น เครื่องสำอาง สกินแคร์ อาหารเสริม ไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ
เพื่อการมีชีวิตที่ดีแบบองค์รวม (Good Health & Wellbeing) ตอบโจทย์ทุกมิติของการช้อปปิ้ง ที่สะดวกสบาย ครบครัน ปลอดภัย
สินค้าเชื่อถือได้ รองรับไลฟ์สไตล์คนยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี โดยสินค้าทั้งหมดที่นำมาจำหน่าย
ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน จากองค์การอาหารและยา (อย.) ด้วยส่วนผสมอันทรงคุณค่าจากธรรมชาติ
เป็นสินค้านวัตกรรมคุณภาพ ผลิตด้วยวิทยาการ และเทคโนโลยีอันทันสมัยจากผู้เชี่ยวชาญ และนวัตกรรมรางวัลระดับโลก